Asbestverwijderen risicoklasse 1

Het (her)gebruik van asbest is sinds 1993 verboden, maar in het verleden is asbest door zijn gunstige eigenschappen veel toegepast. Bij de verwijdering van asbest zijn er blootstellingsrisico’s die ingedeeld worden in risicoklassen. Bij asbestverwijdering in risicoklasse 1 blijft de asbest(vezel)concentratie bij de juiste beheersmaatregelen onder de wettelijke grenswaarde en kan verwijdering door elk bedrijf uitgevoerd worden.