BRL 6000: Milieukundig begeleider bodemsanering

Als milieukundig begeleider ben je verantwoordelijk voor de aansturing en controle op de uitvoering van een bodemsanering of civiele werkzaamheden in ernstig verontreinigde grond. Bij een bodemsanering wordt de bodem geschikt gemaakt voor het toekomstige gebruik. Dit kan betekenen dat de verontreinigde bodem volledig wordt afgegraven of dat de risico’s ten aanzien van de bodemverontreiniging worden weggenomen, bijvoorbeeld door het afdekken van de verontreinigde bodem met een gesloten verhardingslaag (isolatielaag) of een laag schone grond (leeflaag). Bij civiele werkzaamheden in ernstige verontreinigde grond is er geen saneringsdoelstelling, maar dienen de werkzaamheden dusdanig uitgevoerd te worden dat er geen verslechtering van de bodemkwaliteit optreedt.

Lees meer

BRL 6000

Een milieukundig begeleider houdt toezicht op bovengenoemde werkzaamheden op basis van de BRL 6000 en de onderliggende protocollen 6001, 6002 en 6003. Milieukundige begeleiding dient altijd uitgevoerd te worden door een onafhankelijke partij. Als milieukundig begeleider ben je, naast de erkenning van het bedrijf waar je voor werkt, ook persoonlijk erkend bij Rijkswaterstaat.
De milieukundige begeleiding bestaat uit de aansturing van het uitvoeringsproces (milieukundige processturing) en de verificatie van het behalen van de doelstelling van de bodemsanering (milieukundige verificatie). Als milieukundig begeleider houd je het milieukundig logboek gedurende de uitvoering van de werkzaamheden continu actueel.
De BRL 6000 bestaat uit de volgende protocollen:
  • 6001 – Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg
  • 6002 – Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg
  • 6003 – Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is bedoeld voor milieukundig begeleiders in opleiding die zich willen voorbereiden op het MKB examen van het SIKB (zowel praktijk als theorie).

Interesse om de cursus BRL 6000 / milieukundig begeleider te volgen of om medewerkers op te geven? Kijk welke cursussen wij beschikbaar hebben! Toch nog vragen over de inhoud van de cursus of wil je graag verschillende cursussen (gecombineerd) volgen? Bel of mail ons voor de mogelijkheden!