Interpreteren bodemkwaliteit

Er is sprake van bodemverontreiniging als door menselijk handelen bodemvreemde stoffen en materialen in de bodem terecht zijn gekomen. Om een (mogelijke) verontreiniging in beeld te krijgen, is bodemonderzoek nodig. Tijdens deze ééndaagse cursus leer je hoe een bodemonderzoek is opgebouwd, wat de meest voorkomende schadelijke stoffen (inclusief asbest) zijn en hoe je deze stoffen en hun risico’s beoordeeld.