R-DLP 1 dag (aanvulling op DLP)

Aan het werken in en met verontreinigde bodem zijn risico’s verbonden. Een geregistreerd deskundig leidinggevende projecten (R-DLP) begeleidt grondwerkzaamheden waarbij een (mogelijk) hoog blootstellingsrisico aanwezig is. Een R-DLP diploma is verplicht wanneer de werkzaamheden in de veiligheidsklassen rood vluchtig of zwart vallen.
Lees meer

Wat doet een DLP-er?

DLP staat voor Deskundig Leidinggevende Projecten. Wanneer je in aanraking komt met verontreinigde grond is er mogelijk sprake van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In dat geval is het belangrijk dat de veiligheid en gezondheid van de medewerkers in acht genomen/gewaarborgd wordt. Een DLP-er begeleidt bodemgerelateerde werkzaamheden waarbij een mogelijk blootstellingsrisico aanwezig is, zoals bodemonderzoek en bodemsaneringen.


Voor wie is de DLP cursus bedoeld?

De DLP cursus is bedoeld voor personen die de functie van DLP (gaan) uitvoeren conform de CROW 400. Hierbij kun je denken aan uitvoerders, veiligheidskundigen en milieukundigen. De CROW 400 is een richtlijn voor werken in en met verontreinigde bodem. Tijdens de DLP cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wetgeving (CROW 400 en arbo- en milieuwetgeving)
  • Risico’s verontreinigde grond
  • Veiligheidsklassen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Het toepassen van arbeidshygiënische maatregelen
  • Luchtmetingen uitvoeren en interpreteren


Na het succesvol afronden van de cursus/opleiding mag je aan het werk in de veiligheidsklassen ‘oranje’ en ‘rood niet vluchtig’. Voor de klassen ‘rood vluchtig’ en ‘zwart’ dien je de R-DLP (Register Deskundig Leidinggevende Projecten) opleiding te voltooien. Bij onze R-DLP opleiding word je getraind om het landelijke examen te behalen. Na de DLP cursus ben je in staat om zelf veiligheidsmaatregelen te nemen en op- en af te schalen passend bij de op dat moment geldende risico’s.
Onze cursusleiders zijn zelf ervaren DLP-ers met veel praktijkervaring en kunnen de stof daarom duidelijk overbrengen.


Je kan bij ScanAcademy terecht voor de volgende DLP cursussen:

  • DLP basiscursus (2 dagen)
  • R-DLP (3 dagen)

Heb jij al ervaring met DLP, dan zijn mogelijk deze cursussen geschikt voor jou:

  • DLP herhaling (1 dag)
  • R-DLP (1 dag)*

* Als jij al ruime ervaring hebt als DLP-er kan je je in 1 dag klaar laten stomen voor het R-DLP examen.

Interesse om de cursus DLP te volgen of om medewerkers op te geven? Kijk welke cursussen wij beschikbaar hebben! Toch nog vragen over de inhoud van de cursus of wil je graag verschillende cursussen (gecombineerd) volgen? Bel of mail ons voor de mogelijkheden!