Maatwerk en incompany trainingen, toolboxen en opleidingen

ScanAcademy biedt ook de mogelijkheid om trainingen, toolboxen en cursussen op maat te verzorgen voor jullie organisatie of bedrijf waarbij rekening gehouden kan worden met specifieke leerwensen en -doelen. Tevens is het mogelijk om de opleiding van jullie medewerkers incompany te organiseren. Hierbij kun je denken aan vele onderwerpen op het gebied van bodem(verontreiniging), asbest(verwijdering) en veiligheid tijdens het werken die met elkaar gecombineerd kunnen worden.

De meeste cursussen zullen gegeven worden door onze gediplomeerde veiligheidskundigen die zelf werkzaam zijn in de vakgebieden bodem en asbest. Door hun ruime praktijkervaring weten zij precies tegen welke problemen je aan kunt lopen bij de uitvoering van werkzaamheden in (verontreinigde) bodem en met asbesthoudende materialen. Maar ook zijn zij opgeleid om risico’s tijdens heel veel verschillende werkprocessen te herkennen en kunnen zij jullie medewerkers trainen hoe met deze risico’s om te gaan. Bewustwording is hierbij erg belangrijk.

Wij kunnen bij ScanAcademy een beroep doen op de expertises die aanwezig zijn bij onze zusterbedrijven Terrascan B.V. en Fiberscan B.V..
Terrascan is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in het verzorgen van bodemonderzoek en het begeleiden van saneringen en levert oplossingen voor verschillende bodem- grond- milieu- en veiligheidsvraagstukken. Fiberscan is gespecialiseerd in het uitvoeren van verschillende asbestonderzoeken en kan advies geven bij asbestvraagstukken. Omdat wij meer expertises onder één dak hebben, is het mogelijk om voor een breed scala aan onderwerpen advies op maat te verzorgen, waarbij de bescherming van mensen, omgeving en het milieu altijd het uitgangspunt is.

Bel ons of klik rechts boven op de knop `Vraag informatie aan!` om met ons in contact te komen ons om te vragen naar de mogelijkheden.