Veiligheidstrainingen

Veiligheid is één van de focuspunten/specialiteiten van ScanAcademy. Veilig werken is voor iedereen van belang en ook vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht. Door het volgen van één van onze veiligheidstrainingen draag je bij aan je eigen veiligheid en die van de mensen om je heen. Je leert risico’s tijdens het werk te herkennen en te beheersen. Daarbij leer je om goede arbeidshygiënische maatregelen te treffen om de risico’s tijdens het werk te verminderen en persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier te gebruiken. Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat.

Heb je in het verleden al eens een veiligheidstraining gevolgd? Onze trainingen zijn ook geschikt om je veiligheidskennis op te frissen en je bewustzijn van risico’s op het werk te vergroten.

ScanAcademy biedt verschillende veiligheidstrainingen aan. Ga je werken met een hoogwerker of in een besloten ruimte? Moet je werken met valbescherming of vraag je juist af onder welke omstandigheden je het beste met valbescherming kan werken? Bij ScanAcademy word je getraind om veilig met verschillende werksituaties en arbeidsmiddelen om te gaan.

Maatwerk

Hiernaast kan ScanAcademy ook specifiek voor jullie bedrijf een veiligheidstraining of diverse veiligheidstrainingen ontwikkelen. Is er nog geen risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) gedaan en/of er is nog geen veiligheidskundig plan van aanpak, dan kan een veiligheidskundige via ons zusterbedrijf Terrascan dit voor jullie uitvoeren. Vanuit de RI&E en het plan van aanpak en/of de opleidingenmatrix kunnen verschillende veiligheidstrainingen op maat gemaakt worden.

Interesse om een veiligheidstraining te volgen of om medewerkers op te geven? Kijk welke cursussen wij beschikbaar hebben! Toch nog vragen over de inhoud van een cursus of wil je een cursus op maat aanvragen? Bel of mail ons voor de mogelijkheden!