Adembescherming

Om doeltreffend gebruik te kunnen maken van ademhalingsbeschermingsmiddelen is een goede training van levensbelang zodat je weet welk ademhalingsbeschermingsmiddel wanneer ingezet kan worden en met welk filter. De training richt zich op halfgelaat- en volgelaatmaskers. Bij de volgelaatmaskers wordt onderscheid gemaakt tussen afhankelijk van de omgevingslucht en onafhankelijk van de omgevingslucht.